Zastosowanie instalacji igłofiltrowych.

Zastosowanie instalacji igłofiltrowych.

15 października, 2016 0 przez Tomasz Kozłowski

Jednym ze zdecydowanie najlepszych rozwiązań w zakresie obniżania poziomu wody gruntowej w terenie podmokłym, na którym mają być prowadzone jakiekolwiek prace ziemne, jest zastosowanie odwadniania igłofiltrami. Tego typu działania mają miejsce najczęściej podczas prac związanych z budową nowych lub też renowacja istniejących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, aczkolwiek także w przypadku budowy dróg i autostrad. Warto tutaj jednakże wiedzieć nieco więcej na temat samej zasady działania instalacji igłofiltrowych i kwestii ich poprawnego wykorzystywania w tego typu realizacjach.

Podstawowe informacje na temat działania instalacji igłofiltrowej.

Jednym z najważniejszych elementów będzie tutaj pozyskanie podstawowej wiedzy na temat działania instalacji igłofiltrowej. W sumie nie ma tutaj niczego nadzwyczaj skomplikowanego. Agregat pompowy, będący niejako sercem całej instalacji, wytwarza w niej odpowiednie podciśnienie, aby zasysać wodę z gleby. Zasysanie odbywa się za pośrednictwem kolektorów ssących, do których poprzez króćce przyłączeniowe podłączone są już igłofiltry. Te z kolei wprowadzone są do gleby. Igłofiltry zakończone są odpowiednio przygotowanym perforowaniem, za pośrednictwem którego możliwe jest zasysanie wody znajdującej się w glebie, czyli też wody napływającej na miejsce prowadzenia prac. Oczywiście bardzo istotnym aspektem, który należy wziąć pod uwagę, jest wydajność samego agregatu pompowego, bowiem w zależności od tego parametru będzie on obsługiwać określoną ilość igłofiltrów o ustalonej średnicy. Z reguły jednak dobre jakościowo agregaty są w stanie obsłużyć rząd igłofiltrów o średnicy 32mm, w ilości 40 sztuk. W przypadku, kiedy zachodzi konieczność zastosowania większej ilości igłofiltrów, należy równocześnie zastosować większą ilość agregatów.

Zasada działania instalacji igłofiltrowej.

zasada działania instalacji igłofiltrowej - schematJak już wspomnieliśmy instalacja igłofiltrowa, składa się z agregatu pompowego, kolektora ssąca i igłofiltrów. Kolektor jest podłączony do agregatu, a do niego podłączone są igłofiltry, których zadaniem jest zasysanie wody napływającej w ich okolice. Celem osiągnięcia prawidłowej wydajności instalacji, należy zastosować agregat o odpowiedniej mocy i możliwości obsługi danej liczby igłofiltrów. Bardzo ważne jest także to, aby prawidłowo zainstalować igłofiltry w glebie. Wymagane jest aby były one zainstalowane w odległości co najmniej jednego metra od siebie i na głębokości przynajmniej pół metra większej, niż planowana głębokość prowadzenia wykopów.

Podsumowanie

Generalnie rzecz wiec ujmując, należy stwierdzić, iż w kwestii odwadniania a przede wszystkim obniżania poziomu wody gruntowej, wykorzystanie igłofiltrów jest jednym z najlepszych możliwych do zastosowania rozwiązań. W związku z tym też, warto posiadać podstawową wiedzę na temat ich zastosowania, aby skutecznie wykorzystać cały potencjał tej technologii.