Filtracja powietrza w pomieszczeniach lakierniczych

Filtracja powietrza w pomieszczeniach lakierniczych

3 stycznia, 2017 3 przez Tomasz Kozłowski

Jakość realizowanych prac lakierniczych w lakierniach przemysłowych zależna jest od wielu czynników, przy czym zdecydowanie najważniejsze będzie zapewnienie sobie odpowiednio wysokiego poziomu oczyszczania powietrza we wnętrzu pomieszczeń lakierniczych. Jest to bardzo istotny czynnik, który w dużym zakresie przekłada się na jakość wykonywanych prac lakierniczych, toteż warto temu zagadnieniu poświęcić nieco więcej uwagi. Zobaczmy wobec tego, w jaki sposób można będzie efektywnie wpływać na osiąganie wysokiego poziomy jakości realizowanych prac lakierniczych poprzez staranne oczyszczenie atmosfery panującej we wnętrzu pomieszczeń lakierniczych.

Centrala nawiewno wywiewna.

Podstawowym wyposażeniem w tym przypadku dla każdego warsztatu lakierniczego będzie profesjonalna centrala nawiewno wywiewna, której zadaniem będzie zagwarantowanie pożądanego poziomu cyrkulacji powietrza we wnętrzu pomieszczeń lakierniczych. Jest to tym bardziej istotne, iż wszelkie zanieczyszczenia lotne, które znajdą się w przestrzeni roboczej, będą wywierać negatywny wpływ na jakość wykonywanych prac lakierniczych zarówno od strony technicznej, jak i rzecz jasna wizualnej, czyli estetycznej. W centrali powinny być dodatkowo zamontowane odpowiednie filtry kieszeniowe oraz kasetowe, które będą przechwytywać wszystkie zanieczyszczenia, zarówno w powietrzu wtłaczanym do wnętrza pomieszczenia lakierni, jak również w powietrzu odprowadzanym na zewnątrz, gdzie przecież nie mogą przedostawać się zanieczyszczenia chemiczne. Generalnie rzecz ujmując, można powiedzieć, iż centrala nawiewno wywiewna, będzie pełnić funkcję najważniejszego filtra powietrza, oraz będzie gwarantować zachowanie prawidłowego poziomu cyrkulacji powietrza we wnętrzu pomieszczeń lakierniczych.

Dodatkowe filtrowanie wnętrza lakierni.

Oczywiście poza filtracja na poziomie nawiewu i wywiewu, warto zadbać także o dodatkowy poziom oczyszczania wnętrza z zanieczyszczeń poprzez zastosowanie dodatkowych filtrów wewnętrznych. Bardzo dobrze w tym zakresie sprawdzają się na przykład profesjonalne maty filtracyjne, czyli chłonne maty rozkładane na podłogach, ścianach i suficie, których zadaniem jest przechwytywanie głównie zanieczyszczeń chemicznych i wiązanie ich we wnętrzu maty. Generalnie rzecz więc ujmując, należy powiedzieć, iż oczyszczanie atmosfery wewnętrznej w pomieszczeniach lakierni przemysłowych odgrywa bardzo istotną rolę w całym procesie lakierniczym, zapewniając lepsze warunki do realizacji prac oraz podnosząc znacznie jakość świadczonych usług lakierniczych, zarówno w kwestii ich estetyki, jak i parametrów technicznych czy też wytrzymałości. Dlatego też, będą to podstawowe inwestycje wymagane w przypadku prowadzenia tego typu działalności, bez k™orych nie uda się osiągnąć odpowiedniej jakości realizowanych prac lakierniczych.