Wykorzystanie idei magazynu konsygnacyjnego w praktyce

Wykorzystanie idei magazynu konsygnacyjnego w praktyce

29 stycznia, 2017 0 przez Tomasz Kozłowski

W czasie ostatnich lat, wewnątrz UE, stale pojawiały się zupełnie nowe przepisy prawne, których celem w większości przypadków jest standaryzacja pewnych działań, jak również ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Unii. Jednym z takich rozwiązań jest na przykład magazyn konsygnacyjny, który stał się bardzo dobrym sposobem na rozłożenie konieczności opłacenia podatku VAT w czasie. Co istotne, jest to tylko opóźnienie konieczności jego odprowadzenia do fiskusa, a nie całkowite odsunięcie. Przedsiębiorcy wykorzystujący magazyny konsygnacyjne nie są w tym przypadku w lepszej sytuacji, choć w pewnych okolicznościach jest ona jednak lepsza.

Istotna wykorzystania magazynu konsygnacyjnego.

Idea tego rodzaju magazynu powstała z inicjatywy wielu przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie UE w oparciu o kooperację między sobą. Każdy przedsiębiorca, kupujący od drugiego surowce bądź półprodukty, wraz z ceną (w myśl przepisów UE), zmuszony jest do rozliczenia podatku VAT za nabycie towarów. Nowe przepisy wprowadziły przede wszystkim obowiązek rozliczania podatku VAT po stronie nabywcy, a nie jak to ma miejsce w przypadku obrotu wewnątrz krajowego, gdzie sprzedawca pobiera od nabywcy cenę towaru oraz podatek VAT, który następnie odprowadza fiskusowi. Tutaj to nabywca obowiązany jest rozliczyć należny podatek VAT. Jest to akurat bardzo dobre, bowiem bardzo często zdarzają się przypadki, iż nabywca zwleka z zapłatą faktury, a sprzedawca musiałby i tak ponieść koszty związane z opłaceniem podatku VAT. W tym przypadku nie ma takiego obowiązku.

Wracając jednak do korzyści, jakie niosą sobą magazyny konsygnacyjne. W tym szczególnym przypadku, nabywca towaru, zamiast przyjąć go na swój stan posiadania, przekazać do magazynu konsygnacyjnego, skutkiem czego nie stanie się jeszcze fizycznie jego właścicielem. Dopiero w momencie podjęcia partii towaru z magazynu, staje się właścicielem i nabywcom w świetle prawa wobec czego powstaje też obowiązek podatkowy. Tego typu działanie pozwala na optymalizację kosztów prowadzonej działalności, rozkładając obowiązek podatkowy w czasie. Pozwala na lepszy poziom optymalizacji kosztów ponoszonych przez przedsiębiorcę w toku prowadzenia działalności. Co więcej, w przypadku, kiedy nabywane są duże ilości półproduktów, a ich część nie zostanie wykorzystana tylko zwrócona do sprzedawcy, nie trzeba się martwic odzyskiwaniem podatku, który po prostu od tej partii nie został jeszcze fizycznie zapłacony.

Podsumowanie

Generalnie można więc powiedzieć, iż magazyny konsygnacyjne wpływają w bardzo wyraźny sposób na poprawę sytuacji finansowej wielu przedsiębiorstw, dzięki czemu gospodarka w krajach UE może się rozwijać znacznie lepiej i szybciej, zaś obowiązki podatkowe i tak zostaną spełnione, choć z pewnym poślizgiem, rozłożone w czasie, a to rzecz jasna poprawi stabilizacje finansową przedsiębiorstwa, co przekładać się będzie na jego możliwości rozwojowe.