Eksploatacja lamp UV w przemyśle.

Eksploatacja lamp UV w przemyśle.

24 listopada, 2020 0 przez Tomasz Kozłowski

Lampy generujące promieniowanie UV, są w przemyśle wykorzystywane stosunkowo często. Przede wszystkim, wykorzystuje się je do utwardzania różnych substancji chemicznych, takich jak lakiery oraz kleje. Dzięki takim rozwiązaniom, wiele procesów produkcyjnych może zostać znacznie przyspieszonych. Nie trzeba będzie bowiem czekać na to, aż powierzchnia lakierowana czy też spoina klejowa, utwardzi się samoczynnie. W niektórych przypadkach, możliwe jest nawet utwardzeni spoiny już w czasie 12 sekund, co czyni tę technologię wysoce korzystną do zastosowania w szybkich procesach produkcyjnych. Warto więc przyjrzeć się nieco bliżej temu, jak wygląda eksploatacja lamp UV w przemyśle.

Jak wygląda prawidłowa eksploatacja lamp UV w przemyśle?

Przede wszystkim, chodzi tutaj o to, aby zadbać o przestrzeganie czasu pracy lamp UV. Każda z nich ma określoną liczbę godzin żywotności, po której z dużym prawdopodobieństwem będzie tracić swoje właściwości. Użytkowanie takiej lampy niesie za sobą poważne zagrożenia. Spoiny mogą być utwardzane niewłaściwie, tak samo jak wszelkiego rodzaju lakiery. Po prostu lampa będzie promieniować nierównomiernie, co jest niedopuszczalne ze względu na jakość procesu technologicznego utwardzania. Należy ją automatycznie oddać na serwis, w celu sprawdzenia, zmierzenia jej właściwości. Oczywiście, może się okazać, iż jest jeszcze jak najbardziej dobra. Wtedy jednak dostaniemy ją z serwisu z powrotem wraz z informacją o jej dalszej żywotności.

Generalnie, można powiedzieć, iż eksploatacja lamp UV w przemyśle, wymaga tego, aby trafiały one regularnie na serwis lamp UV. Nie możemy pod żadnym pozorem użytkować lamp, co których sprawności nie mamy gwarancji. W takich sytuacjach, stracimy na pewno na jakości samego procesu utwardzania. Spoiny mogą być dzięki temu wstępnie osłabione, a powierzchnie lakierowane nie osiągną pełni swoich właściwości.

O czym jeszcze należy pamiętać przy stosowaniu lamp UV do utwardzania klejów i lakierów?

Sama eksploatacja lamp UV w przemyśle to jedna kwestia. Niemniej jednak, na jakość produkcji z zastosowaniem tej technologii, wpływa mają także inne czynniki. Jednym z najważniejszych jest prawidłowe przygotowanie spoiny do utwardzania. W tym przypadku powierzchnie klejonych przedmiotów powinny być prawidłowo przygotowane, na co składają się następujące kroki:

  • Powierzchnie klejonych przedmiotów należy starannie oczyścić i usunąć z nich wszelkie nierówności. Powinny być idealnie gładkie.
  • Należy je osuszyć i odtłuszczyć odpowiednimi preparatami chemicznymi do tego przeznaczonymi.
  • Na każdą z nich nakładamy równomierną, cienką warstwę kleju.
  • Przedmioty klejone można ze sobą starannie i precyzyjnie połączyć.

W przypadku większości klejów, od tego momentu mamy około 60 minut, podczas których możemy dowolnie manipulować klejonymi przedmiotami. Możemy także przygotować ich większą ilość jednocześnie. Jednakże przed upływem tego czasu koniecznie należy rozpocząć utwardzanie spoiny. W przeciwnym razie, będzie się ona nadawać do usunięcia i cały proces przygotowania spoiny trzeba będzie rozpocząć jeszcze raz.