Efektywność eksploatacji kabiny lakierniczej.

Efektywność eksploatacji kabiny lakierniczej.

2 kwietnia, 2017 0 przez Tomasz Kozłowski

Wśród wszystkich elementów wywierających zdecydowanie najistotniejszy wpływ na kwestie związane z jakością pracy w warsztatach lakierniczych, do zdecydowanie najważniejszych należy tutaj bez wątpienia zaliczyć kwestie związane z utrzymaniem czystości atmosfery w obszarze roboczym. Chodzi tutaj o to, aby nie dopuścić do mieszania się strumienia roboczego farby z unoszącymi się w powietrzu zanieczyszczeniami lotnymi, bowiem będzie to wpływać na pogorszenie się estetyki wykonywanych powłok lakierniczych, jak również na znaczne pogorszenie się jej parametrów technicznych, takich jak wytrzymałość i trwałość. Zobaczmy w takim razie, jakie rozwiązania można będzie zastosować, aby osiągnąć maksymalnie wysoki poziom jakości realizowanych prac lakierniczych.

Filtracja powietrza wewnętrznego oraz doprowadzanego do wnętrza.

Pierwszym krokiem będzie tutaj osiągnięcie odpowiedniego poziomu oczyszczenia powietrza doprowadzanego do wnętrza pomieszczeń lakierniczych. W tym celu wentylacja mechaniczna powinna być wyposażona w odpowiedniej jakości filtry przechwytujące pył i kurz. Dodatkowo, warto zainstalować we wnętrzach pomieszczeń lakierniczych filtry sufitowe, oraz filtry podłogowe czy też nawet ścienne, które będą przechwytywać unoszący się w powietrzu kurz i pył, nie dopuszczając do jego dalszego przemieszczenia się. Dzięki temu, do przestrzeni roboczej, będzie się przedostawać ograniczona ilość zanieczyszczeń, co już w bardzo wyraźny sposób podniesie efektywność oraz jakość realizowanych zadań w procesie lakierniczym. Oczywiście nie jest to wszystko co możemy tutaj zrobić, bowiem poza systemem wentylacji mechanicznej, filtrami sufitowymi, podłogowymi i ściennymi, możemy jeszcze zastosować wewnętrzną kabinę lakierniczą, która jeszcze lepiej zabezpieczy proces lakierniczy przed zewnętrznymi zanieczyszczeniami lotnymi.

Kabina lakiernicza i jej wykorzystanie.

Kabina lakiernicza to nic innego jak dodatkowe pomieszczenie, odseparowane bardzo dokładnie od otoczenia. Proces lakierniczy jest realizowany w jej wnętrzu, zaś powietrze doprowadzone do środka jest poddane dodatkowej filtracji w systemie wentylacji kabiny. Oczywiście system ten może zostać połączony z wentylacją mechaniczną zainstalowaną w obiekcie, aczkolwiek nie jest to konieczne. Z reguły kabiny lakiernicze wyposażone są we własny system wentylacji mechanicznej, która zapewnia wystarczający poziom oczyszczenia powietrza. Warunkiem będzie tutaj to, aby filtry do kabin lakierniczych były regularnie wymieniane na nowe. Dzięki temu do środka kabiny nie przedostaną się zanieczyszczenia z zewnątrz, zaś lotne zanieczyszczenia chemiczne powstające w procesie lakierniczym, czyli tzw., mgiełka lakiernicza nie będzie przedostawać się na zewnątrz.
Jest to bardzo ważne, bowiem dzięki temu podnosimy nie tylko jakość realizowanych zadań w procesie lakierniczym, ale także dbałość o środowisko naturalne, gdyż nie będziemy do niego odprowadzać chemicznych zanieczyszczeń powstających w procesie lakierniczym. Jednym słowem zastosowanie kabin lakierniczych będzie tutaj rozwiązaniem zdecydowanie najbardziej efektywnym, toteż warto przemyśleć tego rodzaju inwestycję w przypadku każdego warsztatu lakierniczego.