Bezpieczne ładowanie akumulatorów.

Bezpieczne ładowanie akumulatorów.

22 grudnia, 2020 0 przez Tomasz Kozłowski

Wszelkiego rodzaju wózki widłowe, wykorzystywane na różnorodnych obiektach produkcyjnych i magazynowych, najczęściej napędzane są silnikami elektrycznymi. Dzięki temu można skutecznie wyeliminować spaliny na zamkniętych obiektach. Niemniej jednak, trzeba zadbać o bezpieczne ładowanie akumulatorów do wózków. Jest to kwestią dość wymagającą, ze względu na fakt, iż w zdecydowanej większości, w użytku znajdują się akumulatory kwasowo ołowiowe. W ich przypadku mamy zaś do czynienia z poważnym zagrożeniem, związanym z możliwym ulatnianiem się wodoru podczas ładowania. Aby tego uniknąć, koniecznością jest prawidłowe przygotowanie pomieszczenia akumulatorowni, gdzie w bezpiecznych warunkach, będzie realizowany proces ich ładowania.

Jak przygotować bezpieczne ładowanie akumulatorów?

Aby umożliwić sobie bezpieczne ładowanie akumulatorów, koniecznością jest zadbanie o odpowiednie przygotowanie pomieszczenia akumulatorowni. Najczęstszym błędem w wielu firmach, jest brak takiego pomieszczenia. Często po prostu wygląda to tak, iż akumulatory ładowane są bezpośrednio na hali produkcyjnej, na ustawionych naprędce paletach drewnianych. Jest to niedopuszczalne, bowiem w trakcie ładowania akumulatorów, w wyniku jakichkolwiek usterek, może dojść do intensywnego wydzielania wodoru, który jest gazem bardzo niebezpiecznym. Jest to gaz silnie łatwopalny, zaś w mieszaninie z powietrzem staje się silnie wybuchowy. Jego duże stężenie na obiektach może być więc poważnym zagrożeniem dla przebywających tam osób.

Aby więc możliwe było bezpieczne ładowanie akumulatorów, należy zadbać o przygotowanie odrębnego pomieszczenia do ich ładowania. Powinno ono być także odpowiednie wyposażone, a najważniejszym elementem będą tutaj systemy detekcji wodoru. Dzięki temu, jakiekolwiek wydzielanie wodoru będzie natychmiast wychwycone, co zaowocuje uruchomieniem systemów wentylacji.

Przygotowanie pomieszczenia akumulatorowni.

Tak jak już wspomnieliśmy, bezpieczne ładowanie akumulatorów, wymagać będzie prawidłowego przygotowania akumulatorowni. Najważniejsze wytyczne w tym zakresie prezentują się następująco:

  • Akumulatorownia powinna być odrębnym, wyizolowanym pomieszczeniem.
  • Powinna być zaopatrzona w profesjonalny system detekcji wodoru.
  • Akumulatory powinny był składowane na specjalnych wózkach z wannami ze stali kwasoodpornej, na wypadek wylania się zawartości akumulatora.
  • Niezbędny jest także profesjonalny system wentylacji mechanicznej.
  • Ściany i podłogi powinny być pokryte materiałem kwasoodpornym.
  • Oświetlenie powinno być zrealizowane w technologii beziskrowej.

Są to dość konkretne wymagania. Niemniej jednak bez ich spełnienia, bezpieczne ładowanie akumulatorów będzie po prostu niemożliwe. Należy więc ponieść koszty związane z przygotowaniem pomieszczenia akumulatorowni, aby zagwarantować sobie maksymalnie wysoki poziom bezpieczeństwa na obiektach, gdzie będą stosowane wózki widłowe napędzane elektrycznie.