Wykonanie pomieszczenie akumulatorowni

Wykonanie pomieszczenie akumulatorowni

24 listopada, 2018 0 przez Tomasz Kozłowski

Wszelkiego rodzaju obiekty produkcyjne oraz magazynowe, na których pracują ludzie powinny być obsługiwane przez elektryczne wózki jezdniowe. Jest to wymagane względami bezpieczeństwa pracowników, aby nie narażać ich na wdychanie spalin. Eksploatacja tego typu wózków, będzie nieść za sobą jednak konieczność przygotowania odpowiedniego pomieszczenia do ładowania baterii trakcyjnych. Warto tutaj zwrócić uwagę, iż wszystkie projekty i realizacje akumulatorowni będą pociągać za sobą stosunkowo spore koszty. Jest to jednak swego rodzaju wymóg podyktowany względami bezpieczeństwa. Akumulatorownia powinna być pomieszczeniem, gwarantującym bezpieczne dla otoczenia ładowanie akumulatorów.

Realizacja pomieszczenia akumulatorowni.

Warto tutaj zwrócić uwagę na fakt, iż wszystkie profesjonalne projekty i realizacje akumulatorowni, będą przewidywać zbliżone do siebie rozwiązania. Są one podyktowane względami bezpieczeństwa pracy przy ładowaniu baterii trakcyjnych. Do najważniejszych kwestii, jakie należy tutaj uwzględnić, zaliczamy:

  • Pomieszczenie akumulatorowni powinno być odrębnym, odseparowanym pomieszczeniem.
  • Powinno być wyposażone w odpowiedni system wentylacji
  • Ściany i podłogi muszą być wyłożone materiałem kwasoodpornym
  • Należy także zadbać o doprowadzenie bieżącej wody
  • Instalacja oświetlenia powinna być wykonana w technologii beziskrowej, aby nie powodować zapłonu ewentualnie nagromadzonych gazów palnych.

Mamy tutaj więc do czynienia z dość specyficznymi wymaganiami, które powinny spełniać wszystkie projekty i realizacje akumulatorowni. Dzięki temu jednak będą to pomieszczenia w stu procentach bezpieczne w codziennej eksploatacji. Tym bardziej, iż w zdecydowanej większość przypadków są one w pełni bezobsługowe. Po prostu podłączamy baterie do ładowania i nikt stale nie dozoruje pracy prostowników.

Wyposażenie pomieszczeń akumulatorowni.

Bardzo istotną kwestią, wpływająca na bezpieczeństwo pracy przy ładowaniu akumulatorów, będzie także odpowiednie wyposażenie akumulatorowni. Powinny się tutaj znaleźć odpowiednie elementy, ułatwiające pracę przy ładowaniu akumulatorów. Na przykład wózki serwisowe, które pozwalają swobodnie podjechać pod każdy z akumulatorów i zając się uzupełnieniem cieczy. Jeśli zaś chodzi o najważniejsze elementy wyposażenia będą to:

  • Wózki na baterie z wannami ze stali kwasoodpornej
  • Stojaki na prostowniki, zapewniające im stabilizację pozycji podczas ładowania akumulatorów.

Są to dwa podstawowe elementy wyposażenia każdej akumulatorowni, bez których trudno będzie zapewnić bezpieczne i wygodne warunki do ładowania baterii trakcyjnych. Same wózki na baterie będą tutaj kluczową kwestią, bowiem rozładunek akumulatora z wózka jezdniowego będzie o wiele prostszy. Po prostu przestawiamy go na wózek i zawozimy pod prostownik. Po naładowaniu zaś, w podobny sposób ładujemy go na wózek jezdniowy i eksploatujemy zgodnie z wytycznymi.