Ubezpieczenie gospodarstwa rolnego a korzyści z tego tytułu płynące

Ubezpieczenie gospodarstwa rolnego a korzyści z tego tytułu płynące

30 listopada, 2017 0 przez Tomasz Kozłowski

Gospodarstwa rolne są w bardzo dużym zakresie narażone na działanie sił przyrody, które mogą przyczynić się do zniszczenia całych wręcz upraw rolnych, wobec czego warto tutaj pamiętać o ubezpieczeniach rolniczych. Oczywiście tyczy się to tylko i wyłącznie mniejszych gospodarstw, bowiem te większe o powierzchni areałów uprawnych powyżej 1 ha, objęte są Ustawą o Ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Gwarancyjnych z dnia 22 maja 2003r. (Dz.U. nr 76, poz. 1152 z późn. zm.), która na tego typu gospodarstwa nakłada obowiązek wykupienia odpowiednich pakietów ubezpieczeniowych.

Korzyści płynące z posiadania ubezpieczenia rolniczego.

W pierwszej kolejności trzeba tutaj wskazać na fakt, iż w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych w których rolnik poniesie stratę, bądź tez będzie musiał wypłacić zadośćuczynienia osobom, które stratę poniosły w wyniku prowadzenia gospodarstwa, nie będzie on musiał tych kosztów pokrywać z własnej kieszeni. Mamy tutaj do czynienia z dwoma podstawowymi ubezpieczeniami obowiązkowymi.

  • Ubezpieczenie gospodarstwa od skutków zdarzeń losowych – będzie zabezpieczać rolnika przed wszelkimi zdarzeniami losowymi, głównie tymi związanymi z działaniem sił przyrody, w wyniku których będzie on ponosił straty materialne.
  • Ubezpieczenie OC dla gospodarstwa rolnego – obejmujące swoim zakresem przede wszystkim wypłatę zadośćuczynienia w stosunku do osób trzecich, które poniosły szkodę w wyniku bezpośredniego działania związanego z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

Korzystnym aspektem będzie tutaj więc przede wszystkim to, iż ubezpieczenie gospodarstw rolnych, jak również obowiązkowe OC rolników będzie stanowić zabezpieczenie na różne okoliczności, aby nie dopuścić do sytuacji, w której w wyniku zdarzeń zupełnie nieprzewidzianych i losowych, rolnik będzie ponosić straty które mogłyby przyczynić się nawet do likwidacji całego gospodarstwa.

Wykupienie odpowiedniej polisy.

Fakt, że mamy tutaj do czynienia z obowiązkiem wykupienia odpowiednich ubezpieczeń, nie przesądza jeszcze o wolności wyboru dla rolników. Każdy z nich może dowolnie wybierać ubezpieczalnię, w której wykupi dane ubezpieczenie, a co za tym idzie, będzie mógł wybrać ofertę, która spełnia jego wymagania i mieści się w granicy dopuszczalnych przez niego kosztów rocznych. Każda ubezpieczalnia będzie przecież oferować swoim klientom inne warunki i inny zakres ochrony ubezpieczeniowej, a co za tym idzie, rolnik powinien sobie starannie przeprowadzić analizę wszystkich ofert i wybrać tę najodpowiedniejszą. Warto tutaj skorzystać z usług odpowiedniej agencji, która zagwarantuje nam dobór oferty dopasowanej do naszych potrzeb, i wykupi dla nas odpowiednie polisy co podniesie znacznie poziom naszego bezpieczeństwa, dzięki czemu gospodarstwo nawet w najtrudniejszych chwilach, raczej nie będzie narażone na całkowite bankructwo.