Ubezpieczenia rolnicze. Obowiązkowe i dobrowolne.

Ubezpieczenia rolnicze. Obowiązkowe i dobrowolne.

26 listopada, 2020 0 przez Tomasz Kozłowski

Wykupienie ubezpieczenia OC oraz ubezpieczenia budynków rolnych, to dla niektórych rolników obowiązek. Dla innych zaś jedynie dobrowolne zabezpieczenie swoich interesów. O tym, dla których rolników jest to obowiązek mówi dokładniej ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. Precyzuje ona wyraźnie, które gospodarstwa musza koniecznie wykupić wspomniane polisy, oraz przewiduje także konkretne kary za brak wykupionych ubezpieczeń obowiązkowych. Prowadząc więc gospodarstwo rolne, lub też przymierzając się do takiej działalności, warto przyjrzeć się nieco bliżej kwestii zapisów wspomnianej ustawy, aby dokładnie poznać wszystkie obowiązki ciążące na rolniku.

Dla kogo obowiązkowe ubezpieczenia rolnicze?

Zgodnie z przytoczoną już powyżej ustawą, obowiązkowe ubezpieczenia rolnicze należy wykupić tylko i wyłącznie spełniając kryteria ustanowione tą samą ustawą. Tak więc dotyczą one rolników jedynie przy spełnieniu następujących kryteriów:

  • Osoba fizyczna prowadząca działalność rolną
  • Rozliczanie się podatkiem rolnym w całości lub w części
  • Posiadanie gospodarstwa o łącznej powierzchni upraw powyżej jednego hektara

Nie spełnianie któregokolwiek z kryteriów, automatycznie sprawia, iż wspomniane ubezpieczenia rolnicze nie są obowiązkowe a jedynie w pełni dobrowolne. Będąc więc rolnikiem mniejszym, albo też prowadząc działalność rolną na mocy innych przepisów, nie trzeba wykupywać wspomnianych polis ubezpieczeniowych. Co jednak nie znaczy, iż nie warto ich wykupić. W każdym przypadku są one bardzo korzystne dla rolników, bowiem gwarantują zabezpieczenie na wypadek różnych zdarzeń nieprzewidzianych, które mogłyby doprowadzić gospodarstwo na skraj bankructwa.

Jakie ubezpieczenia należy wykupić?

Ustawa precyzyjnie określa też konkretne ubezpieczenia rolnicze, jakie należy wykupić spełniając wymienione powyżej kryteria. Będą to dwa typy ubezpieczeń:

  • Ubezpieczenie OC rolnika – zapewnia ochronę w przypadku odpowiedzialności cywilnej zawodowej. Jeśli w trakcie prowadzenia prac gospodarczych, dojdzie do wypadku w wyniku którego osoby trzecie ponoszą straty mienia, uszczerbek na zdrowiu, bądź tracą życie, działa ochrona ubezpieczenia OC. Ubezpieczalnia zajmuje się wypłatą należnego zadośćuczynienia.
  • Ubezpieczenie zabudowań gospodarczych – zapewnia ochronę gospodarstwa przed samodzielnym ponoszeniem kosztów odbudowy zabudowań, zniszczonych wskutek zdarzeń losowych takich jak: powódź, gradobicie, wichura, podtopienia, tąpnięcia, upadek statku powietrznego, pożar. Jest to bardzo ważne ubezpieczenie z punktu widzenia każdego gospodarstwa.

Powyższe dla obowiązkowe ubezpieczenie rolnicze należy wykupić jeśli spełnia się kryteria wymienione w ustawie. W przeciwnym razie, nie jest to obowiązkiem. Niemniej jednak warto zdecydować się na ich wykupienie nawet jeśli nie jest to obowiązkiem. Dodatkowa ochrona gospodarstwa rolnego zawsze jest bardzo korzystna. W razie jakichkolwiek zdarzeń nieprzewidzianych nie trzeba samodzielnie ponosić kosztów z tym związanych.