Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej

19 sierpnia, 2021 0 przez Tomasz Kozłowski

Każdy pracodawca zobligowany jest przeprowadzić szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla swoich pracowników. Zdobyta podczas szkolenia wiedza powinna im umożliwić sprawne wydostanie się z zagrożonego budynku, a także efektywne posługiwanie się podstawowym sprzętem gaśniczym. W jaki sposób powinno ono zostać przeprowadzone dowiesz się z poniższego wpisu.

Czy pracodawca musi samodzielnie poprowadzić szkolenie przeciwpożarowe?

Zgodnie z zapisami z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej. Mowa tam jest o tym, że do obowiązków pracodawcy należy ustalenie zasad postępowania w razie wystąpienia zagrożenia w miejscu pracy, a także zapoznanie z nimi wszystkich pracowników. Jednakże co nie zostało tam powiedziane pracodawca nie musi, a w niektórych przypadkach wręcz nie może przeprowadzić szkolenia takiego samodzielnie. Jasno zostało określone w wyżej wymienionym akcie prawnym, że szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej może przeprowadzić każda osoba, która posiada odpowiednie kwalifikacje. Zaliczają się do nich:

  • inspektor PPOŻ
  • technik lub inżynier pożarnictwa
  • specjalista ochrony przeciwpożarowej

Jak widać więc jeżeli pracodawca takich kwalifikacji nie musi ich specjalnie zdobywać. Lepszym wówczas rozwiązaniem jest oddelegowania tego zadania profesjonalistom. Jedną z takich firm, które codzienni zajmują się kompleksowym szkoleniem w zakresie ochrony przeciwpożarowej i nie tylko jest Ośrodek Edukacyjny BHP Dla Ciebie, którego pełną ofertę można znaleźć na stronie http://www.bhpdlaciebie.eu/

Co powinno zawierać dobre szkolenie przeciwpożarowe dla pracowników?

Większość szkoleń tego typu w praktyce opiera się na przeprowadzenie nudnego wykładu z pokazem slajdów. Jednakże jeżeli podchodzimy do sprawy na poważnie to część teoretyczna powinna być jedynie wprowadzeniem do części praktycznej. Podczas takich zajęć pracownicy będą mogli w symulowanych bezpiecznych warunkach. Dużą część pożarów jak pokazuje praktyka można całkiem łatwo zdusić w miejscu jego zaprószenia. By mogło się to jednak stać pracownik musi przede wszystkim nie bać się użycia gaśnicy, koca czy innego dostępnego sprzętu przeciwpożarowego. Warto wspomnieć, że samo ogólne praktyczne ćwiczenie z używania tak popularnej gaśnicy czy udzielanie pomocy przedmedycznej poszkodowanym podczas pożaru, mimo, że są bardzo istotne, nie wystarczą. Szkolenie tego typu musi być zawsze dostosowane do charakterystyki miejsca pracy i potencjalnych zagrożeń, które mogą tam wystąpić. Na sam koniec takiego szkolenia zawsze warto przeprowadzić pracowników opracowanymi drogami przeciwpożarowymi i wskazaniem, w których miejscach mogą znaleźć sprzęt przeciwpożarowy. Szczególnie ten ostatni element szkolenia powinien być powtarzany w ramach każdego szkolenia okresowego.