Siłowniki w pojazdach samochodowych

Siłowniki w pojazdach samochodowych

31 lipca, 2017 0 przez Tomasz Kozłowski

Jednym z bardziej istotnych elementów w pojazdach ciężarowych, zapewniających im pełną funkcjonalność, są bez wątpienia siłowniki, które czasami, aczkolwiek dość rzadko, znajdują także swoje zastosowanie w pojazdach osobowych. Przede wszystkim jednak to w pojazdach ciężarowych wykorzystywane będą siłowniki, które gwarantują im pełny zakres funkcjonalności w różnorodnych przypadkach. Stan techniczny siłowników będzie więc tutaj przesądzał o użyteczności pojazdu samochodowego, toteż warto systematycznie dbać o siłowniki, oraz regularnie przeprowadzać przegląd ich stanu technicznego, aby ewentualne nieprawidłowości na bieżąco usuwać i poddawać siłowniki regeneracji, bądź tez natychmiastowej wymianie na nowe.

Rola siłowników pojazdach ciężarowych.

Warto sobie tutaj podkreślić, iż w przypadku pojazdów ciężarowych, siłowniki będą odgrywać bardzo istotną rolę, bowiem zapewniają możliwość podnoszenia wywrotki, czy też stabilizowania pojazdu z dźwigiem samowyładowczym HDS, aby możliwe było spokojne rozładowanie załadunku. Sprawność siłowników będzie tutaj więc wywierać wpływ, nie tylko na kwestie samej funkcjonalności, ale także na kwestie związane z bezpieczeństwem operatora pojazdu. Jakiekolwiek uszkodzenia mogą prowadzić do zerwania się siłownika bądź jego złamania w toku pracy a w takich sytuacjach, może dojść do tragedii, i utraty zdrowia, a w skrajnych przypadkach nawet życia przez operatora. Dlatego też, w tym akurat przypadku wszystko powinno być starannie przeglądane i poddawane wnikliwym kontrolom, aby dzięki temu zagwarantować sobie wysoki poziom bezpieczeństwa podczas obsługi pojazdów ciężarowych. W przeciwnym przypadku narażać się będziemy na niepotrzebne zagrożenie, których można uniknąć poprzez regularne kontrole stanu technicznego siłowników, oraz systematyczne usuwanie wszelkich, pojawiających się w toku eksploatacji usterek.

Regeneracja siłowników.

W przypadku, kiedy siłownik jest uszkodzony, trzeba będzie przede wszystkim ocenić poziom uszkodzeń, celem określenia, czy możliwa jest jego regeneracja, czy tez koniecznością będzie wymiana siłownika na nowy. Skuteczna regeneracja siłowników motoryzacyjnych to przede wszystkim proces uzupełniania ubytków w powierzchni siłownika poprzez napawanie, a następnie szlifowanie powierzchni, wraz z powierzchniowym utwardzaniem. Tak zregenerowany siłownik z cała pewnością będzie w stanie jeszcze przez kilka ładnych lat służyć nam w toku eksploatacji pojazdu ciężarowego, choć z cała pewnością nie będzie już tak wydajny, jak siłownik, fabrycznie nowy. Niemniej jednak, regeneracja siłowników motoryzacyjnych jest rozwiązaniem skutecznym i ograniczającym znacznie koszty eksploatacyjne pojazdów ciężarowych, bowiem pozwala na wydłużenie okresu eksploatacji kosztownego siłownika, co przekładać się będzie na wyraźne ograniczenie kosztów prowadzenie przedsiębiorstwa.