materiały geosyntetyczne w budownictwie drogowym.

materiały geosyntetyczne w budownictwie drogowym.

30 sierpnia, 2018 0 przez Tomasz Kozłowski

Współcześnie realizowane inwestycje związane z budową dróg, bardzo często korzystają z nowoczesnych materiałów geosyntetycznych, które w wielu aspektach przyczyniają się do podniesienia poziomu jakości realizowanych prac. Przede wszystkim materiały geosyntetyczne, takie jak geosiatki czy też maty antyerozyjne, będą zapewniać nam wyższy poziom trwałości realizowanych konstrukcji drogowych, wobec czego ich zastosowanie przynosić będzie realne oszczędności eksploatacyjne. Warto tutaj więc przyjrzeć się nieco bliżej kwestii ich wykorzystywania, gdyż jest to bardzo ciekawe zagadnienie, o którym warto dowiedzieć się kilku szczegółów więcej.

Zastosowanie mat antyerozyjnych.

W trakcie budowy nowych dróg, autostrad czy też nawet liniii kolejowych, bardzo często będziemy musieli po bogach ciągu komunikacyjnego stworzyć specjalne nasypy ziemne, które będą stanowić naturalną barierę dźwiękową. Niemniej jednak w wielu przypadkach poziom ich nachylenia sprawia, iż gleba będzie z nich wypłukiwania, a przynajmniej będzie się tak działo do czasu ukorzenienia się roślinności na nasypie. Dlatego też, do czasu aż to nastąpi, warto zabezpieczyć grunt przed erozją stosując odpowiednią matę antyerozyjną. W tym przypadku mamy do wyboru kilka opcji, wobec czego warto aby tutaj doradził nam dostawca mat antyerozyjnych. Będzie on z całą pewnością znać wszystkie parametry technologiczne dystrybuowanych przez siebie mat antyerozyjnych, skutkiem czego określi, która z nich w danym przypadku będzie rozwiązaniem zdecydowanie najlepszym. Obecnie, bardzo dobrymi parametrami charakteryzują się w tym zakresie maty antyerozyjne polymat, które stają się jednymi z najczęściej wykorzystywanych mat antyerozyjnych.

Geosiatki do wzmacniania gruntu.

W przypadku budowy wspomnianych wyżej dróg czy też linii kolejowych, zachodzi także konieczność stabilizacji gruntu pod właściwym torowiskiem czy też drogą. Chodzi tutaj o to, aby nasza podbudowa, gwarantująca stabilność nawierzchni nie miała możliwości usiadania. W tym przypadku rozwiązaniem najlepszym będzie geosiatka do wzmacniania i stabilizacji warstw gruntu. Do wyboru mamy także kilka typów siatek, z czego najczęściej spotykanymi są tutaj:

  • Geosiatki Miragrid GX – jest to typ geosiatki wykorzystywany głównie do stabilizacji gruntów w budownictwie drogowym i kolejowym.
  • Geosiatki Polgrid BX – jest to typ geosiatki wykorzystywany w budowie dróg, wzmacnianiu podtorza, budowie tuneli i wszelkich konstrukcji podziemnych.
  • Geosiatki Polgrid UX – j.w.

Oczywiście poszczególne rodzaje geosiatek będą różnić się od siebie parametrami technicznymi, toteż ich zastosowanie w tych samych przypadkach, będzie uzasadnianie konkretnymi okolicznościami. Wzmacnianie i stabilizacja gruntu powinna być zawsze realizowana poprzez odpowiedni dobór materiału geosyntetycznego do zaistniałych na placu budowy warunków. Tylko w taki sposób możliwe będzie osiągnięcie faktycznej stabilizacji gruntu a tym samym wydłużenie czasu eksploatacji konkretnej konstrukcji technicznej.