Materiały geosyntetyczne i ich zastosowanie.

Materiały geosyntetyczne i ich zastosowanie.

25 września, 2020 0 przez Tomasz Kozłowski

W branży budowlanej, szczególnie w budownictwie inżynieryjnym, regularnie pojawiają się nowoczesne technologie i rozwiązania, których celem jest podniesienie trwałości realizowanych inwestycji. Dzięki nowoczesnym materiałom staje się to jeszcze bardziej możliwe do osiągnięcia. Obecnie zaś, kluczową rolę w tym zakresie odgrywają nowoczesne materiały geosyntetyczne. Są to różnorodne formy powstające z włókien z tworzyw sztucznych, które zapewniają znaczny wzrost odporności na obciążenia eksploatacyjne. Można także zaobserwować znaczny wzrost żywotności poszczególnych konstrukcji budowlanych. W szczególności dotyczy to branż takich jak budownictwo drogowe czy też kolejowe, ale nie tylko. Warto więc przyjrzeć się tej kwestii nieco bliżej, aby dokładnie zrozumieć jakie korzyści wnoszą do współczesnego budownictwa materiały geosyntetyczne.

Czym są materiały geosyntetyczne?

W pierwszej kolejności, warto tutaj uściślić swoją wiedzę na temat tego, czym w ogóle są materiały geosyntetyczne. Otóż są to różnorodne materiały w formie płaskich struktur (maty, tkaniny), wykonywane z włókien poliestrowych, polipropylenowych i innych. Bardzo często są one dodatkowo wzmacniane poprzez odpowiednią obróbkę, lub zastosowanie innych materiałów. Ich zadaniem jest przede wszystkim stabilizacja i zbrojenie elementów konstrukcji gruntowych. Wykorzystywane będą jednakże nie tylko w budownictwie drogowym i kolejowym. Stosuje się je także w przypadku budowy murów oporowych, parkingów, podjazdów, placów manewrowych. Bardzo często stosuje się także przy wzmacnianiu brzegów rzek i jezior, stromych nasypów, osuwisk, skarp, jak również przy budowie składowisk odpadów. Są to więc materiały dość wszechstronnego zastosowania. Możemy je wykorzystywać praktycznie w nieograniczonej ilości różnorodnych zastosowań. Wszędzie też, będą one zapewniać podniesienie trwałości realizowanej struktury i wzmocnienie jej odporności na obciążenia eksploatacyjne.

Rodzaje najpopularniejszych geosyntetyków.

Oczywiście, tak samo jak w przypadku wielu innych sytuacji, tak też tutaj znajdziemy materiały geosyntetyczne bardziej i mniej popularne. Warto wiedzieć, które geosyntetyki do budowy będą wykorzystywane najczęściej, bowiem z reguły wynika to z ich wyjątkowych właściwości i możliwości zastosowania w różnych sytuacjach. Do najczęściej wykorzystywanych materiałów geosyntetycznych zaliczamy:

  • Geosiatki – wykorzystywane przede wszystkim w zakresie zbrojenia podbudowy, wzmacniania i stabilizacji gruntów
  • Maty antyerozyjne – zapewniające zatrzymanie procesu erozji na stromych zboczach i osuwiskach do czasu ukorzenienia się naturalnej roślinności
  • Maty drenażowe – wykorzystywane przy budowie systemów drenażowych, zarówno w płaszczyźnie poziomej i jak i pionowej.
  • Geokompozyty – jako połączenie kilku różnych (co najmniej dwóch) materiałów geosyntetycznych, celem wykorzystania ich właściwości w jednym, wspólnym zastosowaniu.

Oczywiście materiały geosyntetyczne występują o wiele liczniej. Wymienione powyżej, to tylko te, z którymi można zetknąć się zdecydowanie najczęściej. Są najbardziej spopularyzowane, ze względu na swoje właściwości i możliwość stosunkowo wszechstronnego zastosowania.