Prowadzenie gospodarstwa rolnego a obowiązek jego ubezpieczenia

Prowadzenie gospodarstwa rolnego a obowiązek jego ubezpieczenia

24 października, 2016 0 przez Tomasz Kozłowski

Wszyscy bardzo dobrze wiemy, jak ważne z punktu widzenia gospodarki całego kraju jest prowadzenie gospodarstw rolnych, które w swoim podstawowym założeniu mają za zadanie dostarczać żywność dla pozostałych mieszkańców. Warto więc tutaj zadbać o to, aby rolnicy zajmujący się tym zacnym procederem, mogli bezpiecznie prowadzić swoją działalność, zapewniając sobie tym samym, prawidłowe podejście do kwestii związanych z wytwarzaniem i wprowadzaniem na rynek żywności. Sprawdźmy, jakie narzędzia zostały stworzone w celu zabezpieczenia interesów przeciętnego rolnika, prowadzącego nieduże gospodarstwo rolne.

Ubezpieczenia rolnicze.

Celem zabezpieczenia interesów rolników wprowadzono ubezpieczenie OC dla rolników, które z czasem przybrało charakter ubezpieczenia obowiązkowego. Dzięki tego typu rozwiązaniom w przypadku jakichkolwiek ewentualnych szkód na rzecz osób trzecich, powstałych w wyniku prowadzenia działalności rolnej, właściciel gospodarstwa nie musi wypłacać zadośćuczynienia z własnej kieszeni. Obowiązek ten przejmuje ubezpieczalnia, która będą wypłacać tego typu świadczenia. Co prawda jest to obowiązkowe ubezpieczenie rolników, niemniej jednak zdecydowana większość decyduje się je opłacać w pełni dobrowolnie, wiedząc, jakiego typu korzyści z tego płyną. Obowiązkowość ubezpieczenia OC, wprowadzono w odpowiedzi na wiele przypadków, kiedy rolnicy byli niewypłacalni, lub musieli ograniczać swoją działalność a nawet ją likwidować, co nie jest korzystne dla ogólnonarodowej gospodarki. W myśl odpowiedniej ustawy, obowiązkowi ubezpieczenia, podlegają ci rolnicy, którzy prowadzą gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni areałów przekraczającej jeden hektar. Mniejsi rolnicy są z tego obowiązku zwolnieni, aczkolwiek jak wynika z wielu przeprowadzonych w tym zakresie badań, zdecydowana ich większość opłaca tego typu ubezpieczenia samodzielnie i w pełni dobrowolnie.

Pozostałe ubezpieczenia dla rolników.

Wprowadzone zostało także ubezpieczenie gospodarstw rolnych, które obejmuje przede wszystkim zniszczenia spowodowane działaniem sił przyrody. Tego typu ubezpieczenia sprawdzają się szczególnie w przypadku klęsk żywiołowych, takich, jakie miały miejsce w przeszłości. Starczy tutaj przypomnieć pamiętną wielką powódź w roku 1997, aby wiedzieć o co chodzi. W roku tym, w wyniku wielkiej powodzi, która nawiedziła nasz kraj, wiele gospodarstw rolnych przestało po prostu istnieć. Subwencje, dotacje i programy pomocy rządu niestety nie wystarczyły, do uratowania zrównanych z ziemią upraw i zabudowań gospodarczych. Dlatego też, ubezpieczenie to stało się także obowiązkowym, aby w przypadku kolejnych tego typu wydarzeń, nie było większych trudności, aby rolnicy mogli powetować sobie straty i odbudować zniszczone zabudowania kosztem wypłaty ubezpieczenia. Jednym słowem ubezpieczenia dla rolników stanowią bardzo dobre ich zabezpieczenie na okoliczności klęsk żywiołowych, oraz wielu innych zdarzeń losowych, nad którymi, nikt z nas nie ma najmniejszej kontroli.