Odwadnianie i nawadnianie

Odwadnianie i nawadnianie

13 czerwca, 2017 0 przez Tomasz Kozłowski

Wszelkiego rodzaju pompy zatapialne będą wykorzystywane zarówno w kwestii odwadniania w przemyśle budowlanym, jak również w przypadkach nawadniania w rolnictwie. Przede wszystkim jednak, w każdym z tych przypadków, pompa zatapialna powinna być precyzyjnie dopasowana do konkretnego zastosowania, głównie pod względem wydajności oraz uzyskiwanego ciśnienia roboczego. Przyjrzyjmy się jednak kwestii zastosowania pomp zatapialnych w obydwu tych branżach i sprawdźmy, jakie powinny dla poszczególnych przypadkach spełniać wymagania.

Pompy zatapialne dla rolnictwa.

nawadnianie W przypadku pomp zatapialnych dla rolnictwa, przede wszystkim będą one wykorzystywane do zasilania deszczowni polowych, wobec czego też, powinny to być pompy przede wszystkim spalinowe. Wynika to z faktu tego, iż w większości przypadków na terenie nawadnianym ciężko będzie o dostęp do źródła prądu elektrycznego, a co za tym idzie, o możliwość zasilenia pompy elektrycznej. Ponadto pompy spalinowe do zasilenia deszczowni polowych, powinny mieć bardzo precyzyjnie dopasowaną wydajność i ciśnienie robocze w stosunku do samej deszczowni. Każda deszczownia polowa ma swoje maksymalne ciśnienie robocze, z jakim powinna być podawana woda, aby nie doprowadzić do uszkodzenia jej elementów. Minimalne ciśnienie też jest wyszczególnione, bowiem przy zbyt niskim zraszacze w deszczowni nie będą pracować ze swoją nominalną wydajnością, a w skrajnych przypadkach zbyt niskiego po prostu nie będą pracować wcale. Musimy przecież pamiętać, iż w większości deszczowni, stosowane będą zraszacze obrotowe, bądź rzutowe, które wymagają ciśnienia do wprawienia w ruch, celem nawadniania na większej przestrzeni. Toteż w przypadku braku odpowiedniego ciśnienia, zraszacz nie będzie się obracać i zamiast nawadniania, zrealizuje zalanie jednego tylko miejsca.

Pompy zatapialne dla przemysłu budowlanego.

odwadnianie do suchaW przypadku zaś pomp dla przemysłu budowlanego, także najlepszym rozwiązaniem będą pompy spalinowe, choć w tym przypadku dość często mamy dostęp do elektryczności na pacach budowy. Jednakże ze względu na fakt, iż o tym nigdy do końca nie wiadomo, warto posiadać zarówno pompę spalinową jak i elektryczną. Tutaj jednakże najcześciej wykorzystywane będą odpowiednie pompy do odwadniania do sucha, które pozwolą na sprawne i szybkie pozbywanie się wody pochodzenia atmosferycznego z wykopów budowlanych, celem umożliwienia jak najszybszej kontynuacji prowadzenia robót ziemnych. Czasami też dochodzić może do sytuacji, zalania wykopów wskutek uszkodzenia nitek wodnych i kanalizacyjnych, przy czym także i tutaj będą stosowane tego samego typu pompy, a wcześniej trzeba będzie jedynie zadbać o likwidację wycieku wody, aby nie zalewało wykopów w dalszym ciągu. Jednym słowem pompa powinna być zawsze precyzyjnie dobrana do rodzaju wykonywanych przy jej zastosowaniu czynności, aby osiągnąć odpowiednią efektywność działania.