Czystość atmosfery w procesie lakierniczym

Czystość atmosfery w procesie lakierniczym

2 grudnia, 2017 0 przez Tomasz Kozłowski

Jedną ze zdecydowanie najbardziej istotnych kwestii, wywierających silny wpływ na jakość realizowanych prac lakierniczych, będzie czystość atmosfery wewnętrznej w pomieszczeniach lakierniczych. Chodzi tutaj głównie o to, aby wewnątrz pomieszczeń lakierniczych, ograniczyć ilość zanieczyszczeń lotnych, których bardzo dużo znajduje się w atmosferze. W związku z tym też, należy tutaj zastosować odpowiedniej jakości systemy filtracji powietrza, oraz dodatkowe filtry osadowe, które skutecznie będą przechwytywać wszystkie lotne zanieczyszczenia, nie dopuszczając do ich przedostawania się w strefę roboczą, gdzie mogą być przyczyną obniżenia jakości procesu lakierniczego.

Wpływ zanieczyszczeń lotnych na jakość realizowanych prac.

Przede wszystkim warto sobie tutja od razu powiedzieć, jak wielkim zagrożeniem będą zanieczyszczenia lotne, na jakość osiąganych efektów pracy w procesie lakierniczym. Wszelkiego rodzaju pył i kurz, będzie wywierać bardzo negatywny wpływ na nakładane warstwy farb i lakierów, bowiem przedostając się do strefy roboczej, będzie mógł mieszać się z mgiełką lakierniczą i osadzać na malowanych powierzchniach. Będzie to wywierać negatywny wpływ zarówno w kwestii wizualnej, estetycznej, ale także jakościowej, znacznie osłabiając trwałość nawierzchni lakierniczej. Musimy w takim przypadku doprowadzić do sytuacji, aby w przestrzeni roboczej, w jak największym zakresie ograniczyć ilość zanieczyszczeń lotnych, które mogłyby mieszać się z mgiełka lakierniczą. Bardzo dobrym rozwiązaniem w tym zakresie będzie odpowiednio dobrany filtr sufitowy dla lakiernictwa, którego podstawowym zadaniem będzie skuteczne przechwytywanie wszystkich wewnętrznych, lotnych zanieczyszczeń, aby nie dopuścić do ich swobodnego unoszenia się wewnątrz pomieszczeń warsztatu lakierniczego, gdzie mogłyby stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa procesu lakierniczego.

Zastosowanie kabiny lakierniczej.

Osobnym rozwiązaniem, które w bardzo wyraźny sposób podniesie poziom jakości realizowanych prac lakierniczych, będzie wykorzystanie kabiny lakierniczej. Jest to w zasadzie dodatkowe pomieszczenie wewnątrz pomieszczeń warsztatowych, z własnym, autonomicznym systemem filtracji powietrza oraz własnym systemem sprężania powietrza. Oczywiście niezbędny będzie także dodatkowy filtr do kabiny lakierniczej montowany w systemie filtracji powietrza, który będzie wychwytywać pozostałe jeszcze wewnątrz warsztatu zanieczyszczenia, aby nie przedostawały się one do strefy roboczej. Im większą ilość zanieczyszczeń uda nam się przechwycić przed ich przedostaniem się do strefy roboczej, tym lepszy poziom jakości realizowanych prac lakierniczych uda nam się w tym przypadku osiągnąć. Tak więc można powiedzieć, iż zastosowanie odpowiedniej jakości systemów filtracji powietrza w warsztatach lakierniczych, będzie równoznacznie w kwestii jakości, z zastosowaniem odpowiedniego sprzętu i doświadczeniem ludzi go obsługujących.